Enter your keyword

Postępowanie ofertowe

Modernizacja bramy

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe modernizacja bramy


Zaplecze socjalne i modernizacja wylęgarni

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe modernizacja budynku na zaplecze socjalne oraz modernizację wylęgarni


Modernizacja kładki

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe modernizacja kładki


Modernizacja wiaty magazynowej

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe modernizacja wiaty magazynowej


Monitoring

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe monitoring


Remont basenów tuczowych, płuczki oraz przepustów i zastawek razem z remontem istniejących nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe do prac budowlanych
Przedmiar prac budowalnych
Informacja o wynikach postępowania ofertowego