Enter your keyword

Postępowanie ofertowe

Remont basenów tuczowych, płuczki oraz przepustów i zastawek razem z remontem istniejących nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu na działce nr 95, 96, 97 w miejscowości Dubie, gmina Krzeszowice.

Pobierz pliki:
Zapytanie ofertowe do prac budowlanych
Przedmiar prac budowalnych
Informacja o wynikach postępowania ofertowego