Enter your keyword

O pstrągarni

Poznaj Pstrągarnię Rózin

Jesteśmy kontynuatorami tradycji pierwszej i najstarszej pstrągarni w Polsce, powstałej w 1850 roku w miejscowości Dubie koło Krzeszowic, założonej przez rodzinę Potockich a kierowanej przez Dra Jana Radziwońskiego.

Historia Pstrągarni

Pstrągarnia w Dubiu powstała w 1850 r. Założył ją dr Jan Radziwoński na zlecenie hrabiów Potockich. Była pierwszą nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie Środkowej. Nazwa ``Rózin``, pochodzi od imienia wnuczki Potockiego.

Dubie Pstrągarnia - Pocztówka I z 1905 roku
Dubie Pstrągarnia - Pocztówka II z 1905 roku
Dubie Pstrągarnia, Domek myśliwski – Pocztówka z 1906 roku
Tablica informacyjna

Okolica Pstrągarni Rózin

Nasza hodowla ryb jest nie tylko cennym historycznie obszarem, ale również unikalnym pod względem przyrodniczym miejscem, gdzie pstrągi mają zapewnioną krystalicznie czystą, źródlaną wodę z samego serca polskiej natury.

Poznaj naszą okolicę

Grota Miłości

Na terenie Pstrągarni znajduje się tzw. „Grota Miłości”. Została ona wykuta w skale wapiennej w XIX wieku. W jej wnętrzu bije źródło czystej wody pitnej wypływającej spod bardzo stromego zbocza wapieni skalistych typu malm. Zbocze to porośnięte jest lasem liściastym i łączy się z Doliną Szklarki.

Maksymalna wydajność źródła mierzona podczas codziennych pomiarów wykonywanych przez okres jednego roku oceniona została na ponad 6 litrów na sekundę, czyli około 520 tys. litrów na dzień. Aktualnie z wody tej korzystają miejscowe ryby ciesząc się jej stałą temperaturą i wyjątkową czystością. Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne potwierdzają jej zdatność do bezpośredniego spożycia również przez ludzi.

Z opowieści miejscowych osób wynika, że siła tego źródła związana jest z istnieniem wielkiego podziemnego jeziora, które rozciąga się aż do okolic Olkusza. Legenda głosi, że kto wypije wodę z tego źródła, ten zazna miłości:-)

Poznaj naszą okolicę

Dubie

Dubie to niewielka wieś położona w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice w kotlinie rzek: Szklarki, Racławki oraz Rudawki. Historia Dubi sięga już XIV w. Ważnymi dla okolicy wydarzeniami było wzniesienie na przełomie XV i XVI dwóch młynów: Chechło i Dupp. W czasach współczesnych wieś po raz kolejny pojawiła się na kartach historii nocą 2 lutego 1929 roku, kiedy to zanotowano tutaj temperaturę powietrza – 42 °C. Była to rekordowo zimna noc w historii polskiej meteorologii.

Dolina, w której znajduje się wieś otoczona jest zewsząd zalesionymi wzgórzami – wśród nich znajdują się: Łysa Góra (419 m n.p.m.), Wielka Skała oraz Widoma, na szczycie której odwiedzić można miejsce pamięci partyzantów AL oraz partyzantów sowieckich, poległych w tutejszych lasach (23-24 sierpnia 1944) w boju z Niemcami. W tutejszych lasach toczyły się również walki styczniowe.

Pobliskie tereny są niezwykle ciekawe pod względem turystycznym. Nieopodal znajduje się m. in. kamieniołom dolomitu w Wąwozie Zbrza, a także najstarsze w regionie krakowskim skały osadowe ze środkowego dewonu, które nietypowo widoczne są na wierzchniej powierzchni ziemi. Kolejnym punktem na mapie przyrodniczej jest skałka dolnokarbońskiego wapienia przecięta żyłą porfiru. Dodatkowo na północny zachód od wsi na Górze Zamczysko do dziś znajdują się pozostałości po dawnym zamku rycerskim.

Poznaj naszą okolicę

Dolina Racławki

Dolina Racławki to największy w Małopolsce rezerwat przyrody istniejący na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Znajduje się on tuż obok gminy Krzeszowic i zajmuje obszar dna doliny wzdłuż potoku Racławka oraz skalistych stoków. Całą dolinę pokrywa las bukowy i grądowy, a także łęgi olszowe. W rezerwacie występuje aż 27 gatunków roślin chronionych, w tym m.in.: najpiękniejszy spośród „polskich” storczykowatych i niezwykle rzadko spotykany – obuwik pospolity o drobnych bordowo-cytrynowych kwiatach.

Ptaki i ssaki żyjące w rezerwacie są unikalne dla tutejszych dolin. Na uwagę zasługują przede wszystkim nietoperze, które upodobały sobie pobliskie jaskinie krasowe. Ponadto cały obszar doliny porastają buki, dęby, graby, olchy i jawory, ale też sosny i świerki. Znajdują się tu również pomniki przyrody (3 buki, lipa).

Przyjezdni mogą podziwiać bogactwo lokalnej natury spacerując po jednej z 3 ścieżek turystyczno – dydaktycznych o łącznej długości ponad 18 km, które zbiegają się w Dubiu. Przez dolinę przebiega również rowerowy Szlak Orlich Gniazd.

Poznaj naszą okolicę

Rezerwat przyrody Dolina Racławki

Krajobrazowy rezerwat przyrody Dolina Racławki w całości należy do terenów Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie Dolinki Jurajskie. Założono go już w 1962 r. na powierzchni 62,29 ha, jednak w 1990 roku powiększono go do 473,92 ha, dzięki czemu stał się największym rezerwatem w województwie małopolskim. Rezerwat obejmuje dno doliny oraz przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km, między skrajem wsi Paczółtowice a Dubiem.

Tutejszy krajobraz wyróżnia się stromymi skalistymi zboczami składającymi się na różnej wysokości z uformowanego w erze mezozoiku karbońskiego wapienia węglowego, górnojurajskiego oraz dewońskiego. Wapienna budowa gór sprawia, że okolica obfituje w liczne jaskinie i schroniska.

Ciekawostką jest odnalezienie w jaskini Borsuka w Dubiu grobu małego dziecka pochodzącego sprzed aż 27 tysięcy lat. Dziecko do dziś uznawane jest za pierwszego znanego nam mieszkańca tych terenów. Prawdopodobnie rodzice pochowanego dziecka należeli do paleolitycznych łowców-zbieraczy, dla których krasowe jaskinie stanowiły schronienie przed chłodem i drapieżnikami.

Piękny krajobraz i bogactwo naturalne sprawiają, że okolica ta jest wyjątkowa pod względem przyrodniczym i stanowi wymarzone wprost miejsce dla wędrówek i długich spacerów.