Enter your keyword

Projekt norweski

Firma JACEK KACZOR JATI realizuje projekt wybrany do dofinansowania w ramach:

Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth

Numer projektu: NORW.19.01.02-12-0007/22
Tytuł Projektu: Dostosowanie infrastruktury gospodarstwa rybackiego do realizacji innowacyjnej usługi turystycznej
Wartość projektu: 3 223 461.00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 572 420.00 PLN

Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury gospodarstwa rybackiego wraz z ze stanowiskami nad zbiornikiem wodnym, w celu wdrożenia nowej, kompleksowej usługi turystycznej. Celem inwestycji jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowej oferty, polegającej na udostępnieniu infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w przestrzeni stawów Rózin w miejscowości Dubie (gm. Krzeszowice). Będą to domki typu modułowego oraz domki na wodzie, elementy małej infrastruktury oraz interaktywna przestrzeń multimedialna, podnoszące poziom wiedzy nt. ekosystemu zbiornika wodnego i jego otoczenia. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona etapami, w formie zadań:
1. Przygotowanie budynku głównego – roboty budowlane w budynku na terenie gospodarstwa,
przygotowujące przestrzeń pod montaż stanowisk edukacyjnych oraz części audiowizualnej, zakup i
posadowienie elementów małej infrastruktury w przestrzeni gospodarstwa (ścieżka edukacyjna).
2. Uruchomienie miejsc noclegowych i oferty spędzania czasu wolnego – montaż domków
modułowych oraz domków na wodzie, zakup i uruchomienie nowych środków trwałych: stanowisk
edukacyjnych.
3. Uruchomienie systemu obsługi i budowania doświadczenia gości w formie aplikacji mobilnej,
wiążącej wszystkie elementy oferty w przestrzeni gospodarstwa.

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

Szanowni Państwo!
Z dumą ogłaszamy, że już wkrótce zostaną dla Państwa uruchomione nowe usługi dzięki dofinansowaniu Norway Grants.

Projekt dotyczy rozbudowy infrastruktury gospodarstwa rybackiego wraz z ze stanowiskami nad zbiornikiem wodnym, w celu wdrożenia nowej, kompleksowej usługi turystycznej. Dzięki temu wdrożyliśmy w przedsiębiorstwie nową ofertę, polegającą na udostępnieniu infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej w przestrzeni stawów Rózin w miejscowości Dubie (gm. Krzeszowice). Są to domki typu modułowego oraz domki na wodzie, elementy małej infrastruktury oraz interaktywna przestrzeń multimedialna, podnoszące poziom wiedzy nt. ekosystemu zbiornika wodnego i jego otoczenia.

Realizacja inwestycji przebiegała następującymi etapami:
1. Przygotowanie budynku głównego – otwarcie mini centrum wiedzy o stawach Rózin z salą audiowizualną oraz konferencyjną
2. Zakup elementów małej infrastruktury w przestrzeni gospodarstwa (ścieżka edukacyjna).
3. Uruchomienie miejsc noclegowych i oferty spędzania czasu wolnego – montaż domków modułowych oraz domków na wodzie, zakup i uruchomienie nowych środków trwałych: stanowisk edukacyjnych.
4. Uruchomienie systemu obsługi i budowania doświadczenia gości w formie aplikacji mobilnej, wiążącej wszystkie elementy oferty w przestrzeni gospodarstwa.